Kurs Zoologie obratlovcu UK

Novinky

01.06.2015 02:29

Termíny zkoušek 2015

První termíny zkoušek jsou 4.6. ve 14 hod,  8.6. v 10 hod, 17.6. v 10 hod, 30.6. v 10 hod. Další termíny budou oznámeny později. Základní částí zkoušky je písemný test, nebude-li uvedeno jinak ve Velke zoologické posluchárně, V7, 2. patro. Následuje krátký doplnující ústní pohovor.  Na...
31.05.2015 13:58

Aktuality ke kursu zoologie obratlovců 2015

Aktualisovanou letošní versi přednášky (viz úvodní stránka) doplnujeme pro zvláštní zájemce autoritativními přehledy nejžhavější fylogenetické problematiky našeho kmene:  posice v rámci Deuterostomia, vznik srdce a hlavy, role neurální lišty, vznik čelistnatců, aktuální fosilní záznam...
19.05.2013 13:49

Zoologie obratlovců 2013

Pdf verse letošních přednášek, lehce inovovaných  proti předchozim verzím a učebnici (Gaisler a Zima: Zoologie obratlovců), která budiž vaši hlavní učební pomůckou. 1. Uvodní přehled      Obrat2013_Uvodniprehled1red.pdf 2. Uvod2 - charakteristiky a vztahy CHORDATA 3....
06.05.2009 03:11

Termíny zkoušek

budou vypsány na SISu
06.05.2009 03:10

Informační zdroje

 Základní studijní pomůcky naleznete  zde.   * z webových referencí doporučitelné zejména * hlednání konkrétní zdrojů na WOS, Scopus, či Google Scholar, * ze sekundárních zejm. rozhraní biodiversitních stránek na Tree of Life, AMNH a Univ.Michigan ( přímé adresy zde)

Studijní informace k přednáškám

Zoologie obratlovců 2015

Pdf verse letošních přednášek, lehce inovovaných  proti předchozim verzím a učebnici (Gaisler a Zima: Zoologie obratlovců), která budiž vaši hlavní učební pomůckou.

1. Uvodní přehled

2. Uvod2 - charakteristiky a vztahy CHORDATA

 3.  Cephalochordata, Tunicata 

4. Craniata - zakladni charakteristiky (organologie)

5. Agnatha, evoluce Gnathostomata

 6. Chondrichthyes 

7. Osteognathostomnata: Actinopterygii 1

8. Osteognathostomata: Actinopterygii 2 a Sarcopterygii

9. výstup na souš, Amphibia 1

10. Amphibia 2: Anura

11. Amniota: Lepidosauria

12. Archosauria

13. Dinosauria, Aves

12. Mammalia - podrobný přehled viz https://mammalogie.webnode.cz/

 

 

 

Informace ke zkoušce:

 

Základní zkouška je písemná: zahrnuje (a) charakterisiku některého z vyšších taxonů strunatců (např. pláštěnci, ptáci, šelmy), (b) doplňující otázku (zpravidla fylogenese některé orgánové soustavy strunatců), (c) test pasivní znalosti vědeckých jmen základních taxonů, (d) poznávání několika banálních forem, (e) zaškrtávací kontrolní text základních znalostí (příkl.: peří je autapomorfií -čelistnatců, -strunatců,- ptáků) - 50% úspěšnost je zde podmínkou další klasifikace.

Test bude probíhat zpravidla v posluchárně zoologie od 10 hod. Není nezbytně nutné na písemnou část se předem hlásit. Na písemnou zkoušku navazuje ústní pohovor. Bez pohovoru se klasifikace přiklání k horší z naskýtajících se klasifikačních alternativ. Zájemci o výbornou musí pohovor absolvovat.

 

Termíny budou vypsány v červnu, červenci, srpnu i září.

 

Dřívější verse:

Zoologie obratlovců

Vyhledávání