Kurs Zoologie obratlovcu UK

Zoologie obratlovců 2013

19.05.2013 13:49

Pdf verse letošních přednášek, lehce inovovaných  proti předchozim verzím a učebnici (Gaisler a Zima: Zoologie obratlovců), která budiž vaši hlavní učební pomůckou.

1. Uvodní přehled      Obrat2013_Uvodniprehled1red.pdf

2. Uvod2 - charakteristiky a vztahy CHORDATA

3. Autapomorfie Chordata, Cephalochordata

4. Tunicata

5. Craniata - zakladni charakteristiky (organologie)

6. Fylogenese Craniata, Agnatha

7. Fylogenese Gnathostomata, Chodrichthyes

8. Osteograthostomnata vc. Actinopterygii

9. Sarcopterygii- prechod na sous, Amphibia

10. Amniota, Sauropsida 1

11. Sauropsida 2: Aves

12. Mammalia

 

Informace ke zkoušce:

 

Základní zkouška je písemná: zahrnuje (a) charakterisiku některého z vyšších taxonů strunatců (např. pláštěnci, ptáci, šelmy), (b) doplňující otázku (zpravidla fylogenese některé orgánové soustavy strunatců), (c) test pasivní znalosti vědeckých jmen základních taxonů, (d) poznávání několika banálních forem, (e) zaškrtávací kontrolní text základních znalostí (příkl.: peří je autapomorfií -čelistnatců, -strunatců,- ptáků) - 50% úspěšnost je zde podmínkou další klasifikace.

Test bude probíhat zpravidla v posluchárně zoologie od 10 hod. Není nezbytně nutné na písemnou část se předem hlásit. Písemná zkouška je doplněna ústním pohovorem. Bez pohovoru se klasifikace přiklání k horší z naskýtajících se klasifikačních alternativ. Zájemci o výbornou musí pohovor absolvovat.

 

Termíny budou vypsány v červnu, červenci, srpnu i září.

Vyhledávání